Terug naar de basis (7)

Deel 7: Knipperschakelingen en oscillatoren

Gepubliceerd in 9/2012 aan pagina 56

In het vorige deel van deze serie hebben we gewerkt met statische flipflops en met Schmitt-triggers. Nu wordt het dynamischer, omdat we gaan werken met condensatoren voor de terugkoppeling. Nu gaan onze LED’s knipperen en flitsen. En met toongeneratoren gaan we zorgen voor akoestische begeleiding. Als het knippert en piept, komt elektronica tot leven!

Dit artikel kan alleen worden gedownload door Elektor-leden. Voor een Elektor-lidmaatschap, ga naar www.elektor.nl/abo.

Producten